Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja talouden näkymiä

Haapajärven kirkkoneuvosto kokousti 15.11. ja käsitteli monia seurakunnan tulevan vuoden toimintaan vaikuttavia päätöksiä.

Toiminta palaa normaaliin

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto saattoi todeta, että koronavuosien jälkeen seurakunnan toiminta on palautumassa normaaliksi viimeistään ensi vuonna.  Vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteinä ovat keväällä hyväksyttyyn strategiaan perustuva ”Ovet auki kohtaamiseen” sekä syksyllä Haapajärvellä järjestettävät Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat, joiden otsikoksi on valittu ”Valovirtaa”.  Juhlat kokoavat syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna osanottajia ympäri laajaa Oulun hiippakuntaa.  Kolmantena painopisteenä on ympäristödiplomin uusiminen.  Seurakunta on saanut Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisen kerran vuonna 2010.  Neljä vuotta kerrallaan voimassa oleva diplomi on uusittu viimeksi vuonna 2016.  Ympäristödiplomin suorittamiseen liittyy toimenpiteitä hyvin laajasti metsänhoidosta ympäristöystävällisiin pesuaineisiin ja ympäristökasvatukseen saakka.

Taloustilanne haastaa

Haapajärven seurakunnan vuoden 2022 talousarvio jää n. 18 000 euroa alijäämäiseksi, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy budjetin esitetyssä muodossaan.  Alijäämän syynä ovat kuitenkin kertaerät eli ensi vuonna järjestettävät seurakuntavaalit sekä syyskuussa Haapajärvellä pidettävät Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat, jotka painavat talousarvion loppusumman pakkasen puolelle.  Alijäämä voidaan kuitenkin kattaa edellisten vuosien ylijäämällä.  Myös kuluvasta talousvuodesta ennustetaan Haapajärven seurakunnassa ylijäämäistä.  Seurakunnan kassatilanne on verrattain hyvä, mutta erityisesti Seurakuntakodin mittavasta remontista johtuvat suuret poistot asettavat jatkossakin haastetta seurakunnan taloudelle.  Talouteen vaikuttaa luonnollisesti Haapajärven kaupungin jatkuvasti aleneva väestömäärä.  Ensi vuoden verokertymän oletetaan kuitenkin pysyvän suurin piirtein kuluvan vuoden tasolla.  Metsänmyyntiä on budjetoitu ensi vuodelle hieman yli 70 000 euron edestä.  Ensi vuonna on tarkoitus paikkamaalata kirkko ja kellotapuli sekä rakentaa Seurakuntakodin leikkikenttä valmiiksi.

Diakonian tilanteeseen selkeyttä

Kirkkoneuvosto keskusteli kirkkoherran esityksestä seurakunnan diakoniatyön selkiyttämisestä.  Haapajärven seurakunta on ollut viime viikosta lähtien ilman diakoniatyöntekijää, koska vakinainen viranhaltija on opintovapaalla eikä sijaisen rekrytointi ole tuottanut tulosta.  Tällä hetkellä esim. diakoniaan kuuluvaa avustustoimintaa on vaikea hoitaa.  Mikäli sijaista ei edelleenkään saada, seurakunta paikkaa työvoimapulaa pyytämällä hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä ensi vuoden ajalle teologian maisterille, joka voisi siten saada pappisvihkimyksen.  Kirkkoherra ottaisi sen jälkeen hoitaakseen erityisesti ruoka- ja muiden avustusten käsittelyn.  Järjestely olisi kuitenkin voimassa enintään tulevan vuoden loppuun.

Ratahankkeelle vihreää valoa

Haapajärvelle toteutuva raakapuun kuormausalue koskettaa myös seurakuntaa, sillä suunnitellusta alueesta karkeasti ottaen yksi kolmasosa sijaistee seurakunnan maalla.  Kirkkoneuvosto antoikin Väylävirastolle suostumuksensa seurakunnan alueen haltuunottoon hanketta varten.

Kirkkoneuvosto hyväksyi myös henkilöstön koulutussuunnitelman sekä Kalajoen rovastikunnan toimikuntien toimintasuunnitelmat sekä rovastikuntarahaston talousarvion vuodelle 2022.  Rovastikunnan seurakuntien monipuoliseen yhteistyöhön liittyvät suunnitelmat ja budjetti hyväksytään Haapajärvellä, koska kirkkoherra Kari Tiirola toimii rovastikunnassa lääninrovastina.

Pöytäkirja on luettavissa Kirkkoneuvosto 2 (haapajarvenseurakunta.fi)

15.11.2021 20.12