Pihlajanmarjoja

Talous

Euroja tarvitaan myös seurakunnassa

Vaikka seurakunnan ja kirkon päätehtävä on hengellinen, tarvitaan myös euroja, jotta toimintaa voidaan pyörittää, palkat maksaa ja rakennukset pitää kunnossa.  Haapajärven seurakunnan vuosibudjetti on noin 2,1 miljoonaa euroa.

Tulot

Seurakunta on julkisyhteisö, jolla on Suomessa verotusoikeus valtion ja kunnan tapaan.  Haapajärven seurakunnan kirkolliveroprosentti on ollut 1,75 jo kolmekymmentä vuotta.  Seurakunnan tulot koostuvat seuraavista:

 • Jäseniltä perittävä kirkollisvero (vuonna 2019 yhteensä 1,34 miljoonaa €)
 • Valtionrahoitus (138 000 €)
 • Vuokratuotot seurakunnan omistamista tonteista ja kiinteistöistä (88 000 €)
 • Puun myyntitulot (108 000 € vuonna 2019)
 • Lisäksi erilaisia tuloja seurakuntataoiminnan maksuista, mm. leirimaksut ja hautaustoimen maksut

Menot

Toiminta ei pyöri ilman työntekijöitä, eivätkä rakennukset pysy kunnossa ilman jakuvaa huolenpitoa.  Seurakunnan suurimmat menoerät ovatkin 

 • Palkkakustannukset sivukuluineen
 • Kiinteistömenot

Sen lisäksi seurakunnassa kuluu euroja mm. 

 • Metsänhoitoon liittyvät menot
 • Keskusrahastomaksut 
 • Kiinteistöverot ja muut veroluonteiset maksut
 • Toimintamenot
 • Vuokrat koneista ja laitteista
 • Palvelujen ostot (mm. konsertit, luentopalkkiot)

Jos haluat tietää seurakunnan taloudesta tarkemmin, klikkaa alla olevaa kuvaketta.  Kirkontilastot.fi -palvelusta löydät tietoa koko kirkon sekä muiden seurakuntien taloudesta.