saapas
Saapastoiminta

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen avun tarpeeseen. Toimijoina ovat täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja -taidoin.

Saapas menee sinne, missä nuoret jo ovat. Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja sosiaalisessa mediassa. Saapaslaiset ovat turvallisia ja luotettavia aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat nuoria. 

Saapas-vapaaehtoiseksi pääsee helposti osallistumalla päivystyksiin. Päivystyksen ohessa kouluttaudutaan tekemällä. Lisäksi Kalajoen rovastikunnassa järjestetään saapaskoulutusta kerran vuodessa.

YouTube-video