Tasekirja ja puheenjohtajan nuija

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakunta on julkisoikeudellinen yhteisö valtion ja kuntien tapaan.  Sen vuoksi sen hallintoa hoitavat viranhaltijoiden ohella yleisillä vaaleilla valittavat luottamushenkilöt.  Seurakuntavaalit järjestetään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa joka neljäs vuosi.  Vaaleissa saavat äänestää kaikki 16-vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.  Äänioikeusikäraja on siis alhaisempi kuin valtiollisissa vaaleissa ja kuntavaaleissa.  Ehdolle voi kuitenkin asettautua vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan ylin päättävä elin, kirkkovaltuusto, johon kuuluu Haapajärvellä 19 jäsentä.  Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluvat vaalikaudella 2023-2026

 • Aitto-oja Henri
 • Eronen Aino
 • Hästbacka Helinä
 • Katajamäki Maria
 • Koistila Katja
 • Koskela Hilkka
 • Kylmäluoma Riitta
 • Laitinen Katri
 • Murisoja Juha
 • Niinikoski Jyrki
 • Nikula Sirkka
 • Ojala Jarno
 • Olkkonen Tarja (Puheenjohtaja)
 • Pulkkinen Nina
 • Ranua Paavo
 • Sikala Tero (Varapuheenjohtaja)
 • Suorsa Kalevi
 • Viitala Matti
 • Välikangas Leena

Kirkkovaltuusto päättää mm. siitä, mihin seurakunnan varoja käytetään, millaisia virkoja ja toimia seurakunnassa on sekä siitä, miten seurakunnan omistamia kiinteistöjä, tontteja ja metsäomaisuutta hoidetaan.  Kirkkovaltuuston tärkeä tehtävä on valita kirkkoneuvosto, johon Haapajärven seurakunnassa kuuluvat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Aitto-oja Henri (Mehtälä Katja)
 • Hästbacka Helinä (Pulkkinen Nina) Varapuheenjohtaja
 • Karvonen Timo (Välikangas Leena)
 • Koistila Katja (Aaltonen Tiina)
 • Kylmäluoma Riitta (Eronen Aino)
 • Laitinen Katri (Ojala Jarno)
 • Murisoja Juha (Keskitalo Tapani)
 • Niinikoski Jyrki (Laitila Osmo)
 • Nikula Sirkka (Viitala Matti)
 • Välikangas Jasmine (Koskela Hilkka)
 • Tiirola Kari, puheenjohtaja virkansa puolesta

Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.  Lisäksi se mm. valitsee työntekijät sekä johtaa seurakunnan toimintaa.