Tasekirja ja puheenjohtajan nuija

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakunta on julkisoikeudellinen yhteisö valtion ja kuntien tapaan.  Sen vuoksi sen hallintoa hoitavat viranhaltijoiden ohella yleisillä vaaleilla valittavat luottamushenkilöt.  Seurakuntavaalit järjestetään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa joka neljäs vuosi.  Vaaleissa saavat äänestää kaikki 16-vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.  Äänioikeusikäraja on siis alhaisempi kuin valtiollisissa vaaleissa ja kuntavaaleissa.  Ehdolle voi kuitenkin asettautua vasta, kun on täyttänyt 18 vuotta.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan ylin päättävä elin, kirkkovaltuusto, johon kuuluu Haapajärvellä 19 jäsentä.  Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluvat vaalikaudella 2019 - 2022:

 • Eronen Aino
 • Hosionaho Kaisa
 • Järvenpää Tiina
 • Koistila Katja
 • Koskela Timo
 • Laitila Osmo, varapuheenjohtaja
 • Laitinen Katri
 • Lassila Jouko
 • Leppälä Erkki
 • Mikkola Minna
 • Mäkelä Markku
 • Niinikoski Jyrki
 • Nikula Sirkka
 • Olkkonen Tarja, puheenjohtaja
 • Pulkkinen Nina
 • Puputti Vesa
 • Sikala Olli
 • Tenkula Mauri
 • Vähätiitto Raija

Kirkkovaltuusto päättää mm. siitä, mihin seurakunnan varoja käytetään, millaisia virkoja ja toimia seurakunnassa on sekä siitä, miten seurakunnan omistamia kiinteistöjä, tontteja ja metsäomaisuutta hoidetaan.  Kirkkovaltuuston tärkeä tehtävä on valita kirkkoneuvosto, johon Haapajärven seurakunnassa kuuluvat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Eronen Aino (Koistila Katja)
 • Kantola Marja (Pulkkinen Nina)
 • Koskela Timo (Mäkelä Markku)
 • Laitinen Katri (Ranua Eila)
 • Leppälä Erkki, varapuheenjohtaja (Järvenpää Tiina)
 • Mikkola Minna (Åvist Aila)
 • Niinikoski Jyrki (Sikala Olli)
 • Nikula Sirkka (Hosionaho Kaisa)
 • Puputti Vesa (Karvonen Timo)
 • Tenkula Mauri (Vähätiitto Raija)
 • Tiirola Kari, puheenjohtaja virkansa puolesta

Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.  Lisäksi se mm. valitsee työntekijät sekä johtaa seurakunnan toimintaa.