Yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 eli GDPR tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Asetukseen liittyy useita henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn liittyviä velvoitteita.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojesi oikaisemista, tietojen täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen - vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

Pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista tehdään kirjallisena ja toimitetaan Haapajärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon.  Yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Henkilötietoja koskeva tietopyyntölomake

Tietosuojasta kirkossa ja seurakunnassa voit lukea lisää tästä

Haapajärven seurakunnan tietosuojavastaava on Kristiina Harjuautti 050-438 9034, tietosuojavastaava.oulu@evl.fi, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu.  Tietosuojayhdyshenkilönä toimii kirkkoherra Kari Tiirola, 044-7698 233, kari.tiirola@evl.fi