Hautajaiset, hautaan siunaaminen

Me tiedämme, että vaikka tämä maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. (2. Kor. 5: 1-5)

 

Kuoleman vierailu saa meidät aina hiljaisiksi, koska joudumme silloin luopumaan ehkä hyvinkin läheisestä ja rakkaasta ihmisestä.  Tuntuu siltä, että viikot ja kuukaudetkin asuvat surun huoneissa, jotka asettuvat jonnekin elämän ja kuoleman välille.  Monenlaiset muistot tulvahtavat mieleen ja saavat kyyneleet silmiin.  Läheisen ihmisen kuolema muistuttaa siitäkin, että joskus täyttyvät ne päivät, jotka Jumala on minulle itselleni antanut.

Hautaan siunaamisen tavat saattavat huomattavastikin vaihdella eri seurakunnissa.  Taustalla vaikuttavat aina paikkakunnan perinteet ja tottumukset, joita vieraankin on syytä kunnioittaa.  Yhteistä kaikille perinteille on kuitenkin se, että hautaan siunaaminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus ja rakkaudenosoitus läheiselle ihmiselle.  Sen sisältö on Jumalan sanassa, yhteisessä rukouksessa ja lohdutuksen sanoissa omaisille ja ystäville.  Koko kristillinen seurakunta rukoilee poisnukkuneen jäsenensä puolesta ja kantaa rukouksessaan myös surevia omaisia.  Kristillisessä hautaan siunaamisessa on aina läsnä voimakas toivo tulevasta.  Elävät kukat, kynttilät, raamatuntekstit, virret, rukoukset ja ristin vahva symboli kertovat pääsiäisaamun ihmeestä: 

Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti!

Mihin otetaan yhteyttä?

Hautajaisten järjestämiseksi otetaan ensimmäisenä yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon.  Toisinaan myös hautaustoimisto voi ottaa omaisten puolesta yhteyttä seurakuntaan järjestelyasioissa, mutta on suositeltavaa ottaa aina yhteyttä kirkkoherranvirastoon.  Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautaan siunaamispäivä ja -paikka, siunaava pappi, sanomakellojen soitto, hautapaikka sekä siunaamisen jälkeen tehtävä ns. kiitos eli muistaminen messun esirukouksessa.  Kirkkoherranvirastosta varataan myös kanttori sekä suntio.

Hautapaikka

Haapajärven seurakunnalla on kolme hautausmaata: Kirkkomaa, Karpalon hautausmaa sekä Olkkolan hautausmaa.  Kirkkomaalta on nykyisin mahdollista saada hautapaikka ainoastaan siinä tapauksessa, että siellä on jo ennestään esim. sukuhauta.  Seurakunta huolehtii haudan avaamisesta ja peittämisestä.  Omaiset voivat kuitenkin halutessaan peittää haudan joko kokonaan tai osittain.  Mikäli omaiset haluavat, että seurakunta huolehtii haudan hoidosta, siitä voi tehdä sopimuksen seurakunnan taloustoimistossa.

Pappi

Kirkkoherranvirastossa on tieto työvuorossa olevista papeista, joista seurakuntalaisella on oikeus valita haluamansa.  Siunaava pappi ottaa aina yhteyttä omaisiin ennen hautajaisia ja sopii keskustelusta.  Jos toimitukseen halutaan joku muu kuin Haapajärven seurakunnan virassa oleva pappi, täytyy omaisten sopia asiasta henkilökohtaisesti kyseisen papin kanssa.  Tällöin täytyy varautua maksamaan mahdolliset matkakulut.  Oman seurakunnan virassa olevan papin palvelu on luonnollisesti maksuton.

Musiikki

Seurakunta huolehtii siitä, että siunaustoimituksessa on paikalla myös kanttori.  Siunaustoimtuksen virsistä voidaan sopia keskustelussa, joka käydään papin kanssa.  Jos omaiset haluavat esittää toiveita surumarssin tai toimituksen muun musiikin suhteen, on suositeltavaa ottaa yhteyttä suoraan kanttoriin.  

Siunaustoimitus

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa Kristuksen kirkastumisen kirkossa, Seurakuntakodin Mikaelin kappelissa, Olkkolan kirkossa tai hautausmaalla haudan äärellä.  Siunaaminen toimitetaan kirkollisen järjestyksen ja seurakunnan tapojen mukaisesti.  Toimitus koostuu rukouksista, Raamatun tekstien luvusta, papin puheesta, siunaamisesta sekä virsistä ja mahdollisesta muusta musiikista.  Haluttaessa voidaan viettää hautausmessu, jossa on mukana ehtoollinen.  Kukkalaitteet lasketaan arkulle vasta siunaustoimituksen lopussa.  Hautaustoimisto huolehtii Haapajärvellä kukkalaitteet kirkkoon.  Kukkalaitteiden muistolauseita ja tervehdyksiä ei lueta enää uudestaan haudalla, vaan hautakummun peittämisen jälkeen ne voidaan viedä yhtä aikaa hautakummun tai haudan päälle asetetun kuvun päälle.  Hautaan laskemisen jälkeen joku omaisista voi esittää kutsun muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen yhteydessä vietetään tavallisesti muistotilaisuutta, jonka sisältö on vapaa.  Se voi koostua virsistä ja muusta musiikista, muistopuheista ta vapaamuotoisesta muistelusta, suruadressien lukemisesta jne.  Ohjelmasta voidaan sopia siunaavan papin kanssa.  Tarvittaessa hän voi huolehtia myös ohjelmajärjestyksestä.  Muistotilaisuutta voidaan viettää seurakunnan tiloissa, kotona tai jossakin muussa sopivassa paikassa.  Seurakunnalla on muistotilaisuuksia varten tarjolla Seurakuntakoti sekä Honkaniemen leirikeskus.  Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, tulee tarjoilusta sopia Seurakuntakodin emännän kanssa.

Muistaminen jumalanpalveluksessa

Hautaan siunattua kristillisen kirkon jäsentä ja hänen omaisiaan muistetaan messun esirukouksessa eli tehdään ns. kiitos hautaan siunaamista seuraavana sunnuntaina.  Omaisten kanssa voidaan sopia myös jokin toinen sunnuntai.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton vainaja

Jos vainaja on kuulunut johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan kuin evankelis-luterilainen kirkko, tulee siunaamisesta sopia ensisijaisesti hänen oman seurakuntansa kanssa.  Esim. ortodoksisen kirkon pappi voi siunata ortodoksiseen kirkkoon kuuluneen myös Haapajärven seurakunnan tiloissa.  Mikäli vainaja ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, voidaan hänet siunata kirkollisesti, mikäli omaiset niin tahtovat.  Edellytyksenä on, että ei ole tiedossa, että vainaja olisi eläessään tämän kieltänyt.  Haapajärven seurakunta ei luovuta tilojaan ns. uskonnottomiin tai muihin kuin kristillisiin seremonioihin.

Ruskalehtiä nurmikolla
Syksyinen hautausmaa, Haapajärven kirkko taka-alalla

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä