Kaste, ristiäiset

Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut.  Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. (Jes. 43:1)

Onnittelut ja mitä parhaimmat siunauksen toivotukset perheellenne siitä lahjasta, jonka olette saaneet.  Syntymisen ihme ja elämän lahja ovat parhaimpia asioita, mitä Jumala voi meille lahjoittaa.  Lapsen syntyminen kutsuu kiitokseen.

Kristillinen kaste on muutakin kuin nimenantojuhla.  Kaste on koko kristillisen uskon lähtökohta.  Kasteessa liitytään seurakuntaan ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäseneksi.  Kasteen perusteella Jumala ottaa meidät luokseen ja tuntee meidät sillä nimellä, joka kasteessa annetaan.  Luterilaisen kirkon Katekismus sanoo kasteesta näin: "Kasteen lahjassa Jumala kutsuu jokasien nimeltä omakseen.  Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille.  Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.  Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan.  Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä".

Kaste kutsuu vanhempia ja kummeja toteuttamaan kristillistä kasvatustehtävää.  On turvallista tietää, että pieni elämä lepää Jumalan kämmenellä.

Mihin otetaan yhteyttä?

Kasteesta voidaan sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan kastepapiksi.

Milloin lapsi on kastettava?

Sopiva aika on silloin, kun lapsi on korkeintaan kolmen kuukauden ikäinen.

Pappi

Vanhemmilla on oikeus saada kastepapiksi haluamansa, työvuorossa oleva seurakunnan pappi.  Jos vanhemmat haluavat kasteen toimittajaksi jonkun muun, kuin Haapajärven seurakunnan papin, heidän tulee olla yhteydessä suoraan toivomaansa pappiin.  Tällöin on varauduttava maksamaan hänen matkakulunsa.  Oman seurakunnan papin toimittama kaste on luonnollisesti maksuton.  Ellei toimituskeskustelusta ole sovittu jo kasteen varaamisen yhteydessä, pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ennen toimitusta ja sopii kastekeskustelusta.  Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Kummit

Lapsella tulee olla kummeina pääsääntöisesti vähintään kaksi konfirmoitua evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä.  Poikkeuksellisesti voidaan sopia, että lapsella on vain yksi em. ehdot täyttävä kummi.  Sen lisäksi hänelle voidaan valita enemmänkin em. ehdot täyttäviä kummeja tai kummeja, jotka ovat jonkin toisen lapsikasteen hyväksyvän kristillisen kirkon jäseniä, esim. ortodokseja.  Kummin kelpoisuusvaatimukset nousevat kirkon perinteestä ja kummiuden sisällöstä.  Kummin ensisijainen tehtävä on auttaa oman kummilapsen kristillisessä kasvattamisessa ja rukoilla hänen puolestaan.

Lapsen nimi

Nimilain mukaan lapsella tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä etunimeä.  Nimet on syytä ilmoittaa etukäteen papille hyvissä ajoin.  Nimiä kysytään myös väestötietolomakkeessa, joka postitetaan lapsen kotiin.  Lomake on hyvä täyttää etukäteen ennen kastekeskustelua ja viimeistään ennen kastetta.  Vanhempien tulee merkitä lomakkeeseen kummien nimet, seurakunnat ja henkilötunnukset.  Muistakaa molempien vanhempien allekirjoitukset.

Kastetoimitus

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa, Olkkolan kirkossa, seurakuntakodin Marian kappelissa tai muussa sopivassa paikassa.  Kaste voidaan toimittaa myös messun yhteydessä.  Mikäli kaste toimitetaan kotona, tarvitaan tarkoitukseen sopiva pöytä, jolle katetaan:

  • valkoinen liina
  • kastemalja, jossa vettä
  • pieni liina lapsen pään kuivaukseen
  • kynttilä

Pöydälle voi halutessaan laittaa kukkia sekä esim. vihkiraamatun.  Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, seurakunta huolehtii tarvittavista välineistä.  Oman kastemaljan voi luonnollisesti halutessaan tuoda.  Tarvittaessa seurakunnasta voi lainata kastemekkoa.  Mikäli seurakunnan tiloissa toimitettavaan kasteeseen halutaa koristeeksi kukkia, ne täytyy hankkia itse.

Itse kastetoimitus on ehtoollisen ohella kirkon pyhä toimitus eli sakramentti, jossa luetaan Jumalan sanaa, rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta sekä liitetään lapsi seurakunnan ja Jumalan perheen jäseneksi.  Kastetoimituksen kulusta voi neuvotella etukäteen kastepapin kanssa.

Kastepuu ja kastetun liittäminen esirukoukseen

Kastetun lapsen ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan kastetta seuraavan sunnuntain tai vanhempien toivoman sunnuntain messun esirukouksessa.  Tällöin vanhemmat tai joku muu lapselle läheinen voi kiinnittää lapsen nimen kirkossa olevaan kastepuuhun.  Tervetuloa silloin messuun! Vuoden kuluttua kastepuun lehti lähetetään kotiin postitse 1-vuotisonnittelukirjeen mukana.

Haapajärven kirkon kastemalja, takana alttari ja iso pääsiäiskynttilä
YouTube-video
YouTube-video

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä