Riippusilta ja vihreää metsää

Ympäristö

Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä ( 1. Moos. 2:15)  

Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelma

Haapajärven seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma

Luomakuntaa varjelemassa

Koska elämme kristillisen uskomme mukaan luomakunnassa emmekä sattumakunnassa, meille on kristittyinä annettu tehtäväksi pitää huolta ympäristöstämme.  Luonto ei ole meidän omamme, sillä kaikki, mitä on, on Luojan omaa.  Ihmisinä me saamme kuitenkin toimia Jumalan työtovereina, nauttia luomakunnan kauneudesta, mutta myös varjella sitä.

Seurakunta on ympäristöseurakunta

Kirkon ympäristödiplomi on tae siitä, että seurakunta on huomioinut luonnon suojelun ja kestävän kehityksen arvot myös käytännön työssä.  Haapajärven seurakunta on saanut diplomin vuonna 2010.  Neljä vuotta voimassa ollut diplomi uusittiin 2016.

Seurakunta on rauhoittanut luonnonsuojelu- ja virkistyskäyttöön kaksi omistamaansa maa-aluetta: Siiponkoskella Kalajoessa sijaitsevan suositun retkeilykohteen Isosaaren sekä Lamminrämeen suoalueen.

Seurakunta on saanut ympäristötyöstään ja toiminnastaan kestävän kehityksen hyväksi kaksi ympäristöpalkintoa.  Vuonna 1984 seurakunnalle myönnettiin Pohjois-Suomenselän luonnonsuojeluyhdistyksen ympäristöpalkinto.  Vuonna 2012 seurakunta voitti Suomen luonnonsuojeluliiton, 4H:n ja Suomen Partiolaisten järjestämässä valtakunnallisessa Luontohaaste-kilpailussa seurakuntien sarjan ensimmäisen palkinnon.

Reilua kauppaa

Reilulla kaupalla tavoitellaan maailmaa, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon sekä mahdollisuus päättää itse omasta tulevaisuudestaan.  Haapajärven seurakunta tarjoaa tilaisuuksissa Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita Reilun kaupan tuotteita.  Reilun kaupan periaatteisiin sitoutumalla seurakunta on saanut Reilun kaupan seurakunnan arvonimen. 

Rippikoulussa vihertää

Seurakunnan rippikoulutyö on mukana Vihreät riparit hankkeessa.  On tärkeää, että myös kasvatustyössä ohjaamme kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin ja käytäntöön.

Suo, jossa muutama puu
Seurakunnan ennallistama Lamminräme