Häät ja kirkollinen vihkiminen

Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. (Ruut 1:16)

Onnittelut ja mitä parhaimmat siunauksen toivotukset teille, jotka olette saaneet keskinäisen rkkauden lahjan.  Ihmisen elämässä on vain harvoja asioita, jotka jäävät mieleen yhtä hyvin kuin hääpäivä.  Usein sitä on valmisteltu kuukausia.  Sen eteen on tehty paljon työtä.  Se on päivä, joka on ladattu täyteen tunteita ja odotuksia.  Aivan Raamatun alussa kerrotaankin siitä, miten hyvä Jumala antoi meille suurenmoisen lahjan tekemällä meistä erilaisia, mutta samalla täydentämään toisiamme.

Avioliitto on perheen perusta, jolle julkinen sitoutuminen ja yhteiskunnan vahvistus antavat turvan.  Elinikäinen sitoutuminen toiseen ihmiseen kysyykin rakkautta, joka perustuu muuhunkin kuin tunteisiin.  Vihkikaavassakin kysytään: "tahdotko" - ei "tunnetko".

Kirkollisen vihkimisen sisältö on siinä, että vihittävät sitoutuvat elämään yhdessä julkisesti avioliitossa ja kasvattamaan perhettään kristillisesti.  Paikalle kokoontunut seurakunta rukoilee vihittävien ja heidän tulevaisuutensa puolesta.  Silloinkin, kun kirkollinen vihkiminen toimitetaan vain todistajien läsnä ollessa, vihkipari kannetaan rukouksessa ihmistä suuremman Jumalan eteen.  Siitä on hyvä jatkaa elämäntaivalta.

Mihin otetaan yhteyttä?

Vihkimisestä voi sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan vihkipapiksi.

Avioliiton esteiden tutkinta 

Ennen vihkimistä täytyy suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jota ennen sanottiin kuulutuksiksi.  Pyynnön avioliiton esteiden tutkinnasta voi tehdä jommankumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa joko paikan päällä tai täyttämällä sähköinen lomake.  Pyyntö täytyy lain mukaan jättää vähintään viikkoa ennen aiottua hääpäivää, mutta se on syytä tehdä hyvissä ajoin.  Todistuksen asiasta saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä pyynnön jättmisen jälkeen.  Todistus on voimassa neljä kuukautta.  Jos kihlakumppani on ulkomaan kansalainen, kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä erilaisten todistusten saaminen voi kestää jopa viikkoja.  Kirkkoherranvirastossa voitte myös sopia, minkä sunnuntain messun esirukouksessa rukoillaan nimeltä tulevan vihkiparin puolesta.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Vihkipari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kumppanit ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.  Kirkollinen vihkiminen onnistuu myös siinä tapauksessa, että vain toinen on luterilaisen kirkon jäsen, mutta toinenkin kihlakumppaneista kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.

Pappi ja kanttori

Vihkiparilla on oikeus pyyttää vihkipapiksi toivomaansa seurakunnan virassa olevaa pappia, joka on työvuorossa.  Mikäli haluatte vihkijäksi jonkun muun kuin Haapajärven seurakunnan virassa olevan papin, teidän täytyy ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen pappiin.  Tällöin tulee varautua maksamaan hänen matkakulunsa.  Sama koskee myös kanttoria.  Seurakunta huolehtii automaattisesti kanttorin varauksen silloin, kun häitä vietetään kirkossa.  Oman seurakunnan papin ja kanttorin palvelut ovat luonnollisesti maksuttomia.  Ennen vihkitoimitusta voidaan papin kanssa sopia vihkitoimituksen harjoittelu, jossa toimitus käydään läpi.  

Vihkitoimitus

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, Olkkolan kirkossa, seurakuntakodin Marian kappelissa, vihkiparin kotona tai jossakin muussa sopivassa paikassa.  Kannattaa huomata, että kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös hyvin yksinkertaisesti vain vihkiparin, papin ja kahden todistajan ollessa paikalla.  Kirkollinen vihkiminen on aina luonteeltaan jumalanpalvelus, jossa varsinaisen vihkimisen lisäksi luetaan Jumalan sanaa sekä rukoillaan vihkiparin ja heidän tulevaisuutensa puolesta.  Vihkiminen voidaan toimittaa myös ns. morsiusmessuna, jolloin toimitukseen sisältyy myös ehtoollinen.  Ehtoollinen voidaan jakaa koko hääväelle tai pelkästään vihkiparille.

Vihkitoimituksen musiikki

Toimituksen musiikista on hyvä olla etukäteen yhteydessä kanttoriin.  Hänen kanssan voi neuvotella häämarssista, virsistä sekä mahdollisesta muusta musiikista.  Musiikkia valitessa on syytä ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.  Jos suunniteltu musiikkikapple mietityttää, kannattaa asiasta keskustella kanttorin kanssa.  Kannattaa myös huomata, että eri seurakunnissa käytännöt musiikin suhteen vaihtelevat.

Hääjuhla

Haapajärven seurakunnalla on tarjota hääjuhlaa varten Honkaniemen leirikeskus sekä Seurakuntakoti.  Seurakunnan tilojen käytöstä voi sopia kirkkoherranvirastossa.  Tarjoilusta tulee ottaa yhteyttä Seurakuntakodin keittiöön.  Jos pappi tai kanttori halutaan kutsua mukaan hääjuhlaan, siitä on hyvä kertoa etukäteen esim. vihkiharjoituksissa.

Avioliiton siunaaminen

Jos avioliittoon vihkiminen on toimitettu siviilivihkimisenä, se voidaan siunata jälkeenpäin kirkollisesti.  Toimitus on hyvin samantapainen kuin kirkollinen vihkiminenkin, mutta varsinainen avioliittoon vihkiminen jää luonnollisesti pois.

Omenankukkia sinistä taivasta vasten
Omenankukkia sinistä taivasta vasten

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalista hyvinvointia edistää, että yksilö voi elää oman sukupuolen kokemuksen ja seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää.  

Seksuaalisuus on myönteinen elämänvoima