Lapset leikkivät hiekkalaatikolla.

Lapset ja lapsiperheet

Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä (Ps. 139)

Kun katsot lapsen käden hentoja ääriviivoja, kun katsot lapsen kasvoja, koko lasta, katselet Jumalan ihmettä.

Meidät aikuiset on kutsuttu varjelemaan, kunnioittamaan ja suojelemaan lasta ja hänen elämäänsä.  Mitä näemme katsoessamme lapseen? Miten näemme lapsen? Annammeko tilaa hänen tunteilleen, kysymyksilleen, etsinnälleen ja kasvamiselleen? Millaisen arvon annamme lapsen lapsuudelle? On kyse kokonaisvaltaisesta olemisesta, lapsen arvosta.  Lapsella on erityinen kyky aistia sanatonta viestintää.  Kristillisessä kasvatuksssakaan tärkeintä ei siis ole tiedollinen jakaminen, vaan kohtaamisen ilmapiiri ja tunnelma. 

Mitä tarkoittaa seurakunnan lapsilähtöisyys?

Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön keskeinen toimintaperiaate on: "Sallikaa lasten tulla".  Lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen jo luomisen perusteella.  Hän on merkityksellinen osa yhteisöä, eikä hänen arvoaan mitata osallistumisen tai suoritusten perusteella.  Yhdessä pyrimme luomaan hyvät puitteet ja konkreettisen toiminnan edellytykset sille, että jokainen lapsi ja nuori tuntisi olevansa tärkeä ja tervetullut.  Esimerkkinä mainittakoon päiväkerhot, perhekerho ja muu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta, Samuelin kirkko eli lasten oma kirkko, lasten osallistuminen seurakuntamme jumalanpalveluksissa sekä kirkkomme Hyvän paimenen lastenpaikka.

Saanko minä olla täällä tällaisena?

Keväällä kasvin verso on hento, mutta niin on ihminenkin.  Yksi epämiellyttävä katse, yksi välinpitämätön kädenpuristus, yksi kiireellinen huitaisu tai vaisu tervehdys muistetaan.  Kasvu lähtee aina kohtaamisesta ja huolenpidosta.  Osallisuus syntyy kohtaamisesta ja mukaan ottamisesta.  Toivo vahvistuu nähdyksi tulemisesta.  Kun kelpaamiselle ei veistetä mittatikkua, on jokaisella oikeus kasvaa omana itsenään.  Silloin jokaisella on oikeus tulla ja olla olemisen ja huolenpidon armahtavassa ilmapiirissä.  

Kasvu tarvitsee oman rauhansa, turvallisen ilmapiirin, jossa toteutuu fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvurauha.  Lapset ja aikuiset tarvitsevat tämän myllertävän maailman keskelle armottomien ehtojen sijasta Kristuksen ehdotonta armoa.

Sallitaan yhdessä lasten tulla! Myös aikuisiksi kasvaneiden lasten.

Lapset talvella Samuelin kirkon (pikku kirkon) luona.

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori

Lapsi-ja perhetyön pappina työ rakentuu kuitenkin kaikenikäisten seurakuntalaisten kanssa yhdessä toimimiseen, kohtaamiseen ja palvelemiseen