Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 2.5.

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 2.5.2022 klo 19.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.5. – 6.6.2022 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

 

Haapajärvellä 22.4.2022

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Vaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta

5. Vuoden 2021 tilinpäätös

6. Kalajoen rovastikuntarahaston tilinpäätös 2021

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätös

Kokouksen esityslista löytyy tästä linkistä.

22.4.2022 13.12