Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 14.3.2022 klo 19.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.3. – 19.4.2022 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 7.3.2022

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. 2022 seurakuntavaalien äänestysalueet
 5. Vaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta
 6. Kalajoen rovastikunnan toimikuntien toimintakertomukset 2021
 7. Lääninrovastin toimintakertomus 2021
 8. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Haapajärven kaupunki
 9. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Ojala Juha
 10. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Haapajärvi-Seura ry
 11. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Iso-Junno Reijo
 12. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Vilppola Juha
 13. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Salo Eila
 14. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/Latvakoski Aulis
 15. Muut asiat
 16. Kokouksen päätös

7.3.2022 11.15