Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 7.12.2021

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 7.12.2021 klo 18.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.12.2021 – 11.1.2022 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 29.11.2021

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Luopuminen kirkkovaltuuston jäsenyydestä
 5. Poistosuunnitelma ja uusi aktivointiraja
 6. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/As Oy Haapajärven Suvituuli
 7. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/As Oy Haapajärven Katariina
 8. Vuokrasopimuksen uusiminen Haapajärven seurakunta/Leena ja Alpo Autio
 9. Kalajoen rovastikunnan yhteisten toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 10. Kalajoen rovastikuntarahaston talousarvio vuodelle 2022
 11. Talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päätös

29.11.2021 11.21