Uutislistaukseen

Virkatodistukset Oulusta 1.10. lähtien

10.9.2021 12.37

Lokakuun alussa toteutuu historiallinen muutos, kun Haapajärven seurakunnan väestökirjanpito siirtyy Oulun aluekeskusrekisterin hoitoon.  Virkatodistusta tarvitsevalle seurakuntalaiselle muutos näkyy alussa todennäköisesti vain hieman pidempänä toimitusaikana.

Lakimuutoksen myötä kaikkien seurakuntien on liityttävä jonkin aluekeskusterkisterin jäseniksi viimeistään vuoden 2022 alusta.  Haapajärvellä historiallinen muutos toteutui 1.10. jolloin seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi.  Siten päättyy jo 1700-luvulla alkanut väestökirjanpidon hoito Haapajärvellä.  

Väestökirjanpitoon liittyviä virkatodistuksia, joita ennen nimitettiin papintodistuksiksi tarvitaan nykyisin lähinnä perunkirjoituksia varten, koska menneistä vuosikymmenistä poiketen viranomaiset pystyvät vaihtamaan tarvittavia henkilötietoja keskenään.  

Virkatodistusta tarvitsevalle seurakuntalaiselle muutos ei välttämättä näy mitenkään, sillä virkatodistuksen voi edelleenkin tilata omasta kirkkoherranvirastosta.  Haapajärvellä todistuksia ei kuitenkaan 1.10. jälkeen enää voida kirjoittaa, vaan pyynnöt välitetään Ouluun.  Suurin osa pyynnöistä kulkee kuitenkin jo nyt sähköisesti, joten siinäkään suhteessa muutos ei juuri näy.  Lokakuun alusta seurakunnan verkkosivuilta löytyvät myös Oulun keskusrekisterin suorat yhteystiedot.

Vastaisuudessa perunkirjoitusta varaten tarvittavat virkatodistukset kannattaa kuitenkin tilata hyvissä ajoin, sillä toimitusaika on toistaiseksi lyhimmilläänkin kaksi viikkoa.  

Keskusrekisterin puhelin on 08-3161 303 ja sähköposti: keskusrekisteri.oulu@evl.fi