Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 6.9.2022

30.8.2021 18.15

Kirkkovaltuusto kokoontuu Seurakuntakodissa 6.9.

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 6.9.2021 klo 17.00

Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.9. – 11.10.2021 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 30.8.2021

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

  1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
  3. Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Vuokrasopimuksen jatkaminen Haapajärven seurakunta/As Oy Haapajärven Haapalankatu 4
  5. Osavuosikatsaus 1.1 – 31.3.2021
  6. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
  7. Osavuosikatsaus 1.1. – 31.7.2021
  8. Muut asiat
  9. Kokouksen päätös