Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 19.1.2021

9.1.2021 14.00

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.1.2021.  Esityslista löytyy täältä.

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 19.1.2021 klo 18.00

Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.1. – 22.2.2021 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 8.1.2021

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

  1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
  3. Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022
  5. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022
  6. Kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali kaudelle 2021-2022
  7. Muut asiat
  8. Kokouksen päätös