Uutislistaukseen

Seurakunta avaa ovia

10.11.2020 18.39

Haapajärven kirkkoneuvosto käsitteli 10.11. vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ja lähetti sen joulukuussa kokoontuvan kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Ovet auki toiminnassa

Seurakunnan toiminnallisena painopisteenä on seuraavien kolmen vuoden ajan ”Ovet auki kohtaamiseen”.  Painopiste pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon syksyllä 2020 julkaistuun strategiaan, jonka nimenä on ”Ovet auki”.  Seurakunnan suuntaviivat seuraavalle kolmelle vuodelle perustuvat tähän kirkon yhteiseen strategiaan.  Kirkon perusarvoiksi määritellään uudessa strategiassa ”usko, toivo ja rakkaus”.  Monessa muussakin mielessä palataan perusarvojen ja kirkon perustehtävän äärelle.  Siten halutaan tuoda myös jotain pysyvää monen muutoksen ja epävarmuuden aikoina.

Ovet auki kohtaamiseen haluaa välittää sanomaa seurakunnasta, jossa ovet pidetään auki, jotta ihmiset voivat kokoontua yhteen virkistymään, viihtymään, kokemaan ja kasvamaan yhteydessä Jumalaan ja muihin kristittyihin sekä välittämään toisistaan ja erityisesti heistä, jotka ovat heikoimmassa asemassa.  Ovet ovat auki myös toiseen suuntaan.  Seurakunta elää edelleenkin haapajärvisen elämänmenon keskellä ja menee vieläkin enemmän sinne, missä ihmiset jo muutenkin kokoontuvat: torille, koteihin, työpaikoille sekä erilaisiin tapahtumiin sosiaalista mediaa unohtamatta.  Seurakunta on läsnä sekä laidoilla että keskuksessa.  Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että paikallisseurakuntakin on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.  Sen vuoksi jokaisen paikallisseurakunnan tehtävä on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.  Tästä muistuttaa erityisesti seurakuntatyön toinen painopiste, joka viittaa vuoteen 2022.  Haapajärvellä järjestetään silloin Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat, joihin valmistautumisen aloitamme jo vuonna 2021.  Tapahtuma kokoaa väkeä ympäri laajaa hiippakuntaa, mutta samalla se toivottavasti tuo tietoa lähetyksestä ja innostaa lähetystyön tukemiseen omalla paikkakunnallamme.

Talouteen haetaan tasapainoa

Vuoden 2021 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen.  Taloussuunnittelun pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2018 tasolla ja jäävän vuoden 2019 verokertymästä noin -1,8 %.  Henkilöstömenot on sopeutettu tuloihin, vaikka palkkojen on arvioitu nousevan n. 1,9 %.  Metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista.  Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrää seurataan tarkasti.  Ensi vuoden ja seuraavienkin vuosien taloutta rasittavat laskennallisesti erityisesti Seurakuntakodin peruskorjauksesta johtuvat suuret poistot. Tulot ja menot halutaan saada kuitenkin pysymään tasapainossa. 

Investointien osuus vuoden 2021 osalta on vähäinen. Seurakuntakodin peruskorjausinvestointi on ollut kokonaisuudessaan lähes 2,5 milj. euroa.  Ainoana investointina vuonna 2021 varataan 15.000 euron määräraha Ronkaalan pappilan ulkovuoren ja vesikaton maalaukseen. Kirkkoneuvoston esitys seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 on 1,75, joka on ollut veroprosenttina jo kolmisenkymmentä vuotta.

Vuoden 2021 talousarvio:

  • tilikauden tulos 301,00 euroa ylijäämäinen
  • vuosikate 136.272,00 euroa ylijäämäinen
  • poistot 135.971,00 euroa