Uutislistaukseen

Marko seurakuntamestariksi

13.10.2020 19.16

Haapajärven kirkkoneuvosto kokousti 13.10. ja valitsi muun muassa seurakuntamestarin kahdesta hakijasta.

Haapajärven kirkkoneuvosto valitsi avoinna olleeseen seurakuntamestarin 60% toimeen Marko Svärdin, joka on hoitanut toimea määräaikaisena.  Haku toimeen toteutettiin sisäisellä haulla, koska seurakunnalla on palveluksessaan kaksi toimea hoitanutta.  He molemmat myös hakivat avointa työpaikkaa.  Toimi oli aiemmin kokoaikainen. 

Kirkkoneuvosto päätti solmia lähetystyön nimikkokohdesopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa.  Kohteina ovat Intian ja Namibian raamattutyö.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös Kalajoen rovastikunnan ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.  Molemmat lähetettiin edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.  Rovastikunnan talousarvion loppusumma on n. 34 000 euroa, joka sisältää rovastikunnan 12:n seurakunnan yhteistoiminnasta sekä lääninrovastin työstä syntyvät kulut.  Rahoitus kootaan rovastikuntaan kuuluvista seurakunnista niiden jäsenmäärän perusteella.  Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on n. 70 000.

Haapajärvellä syyskuussa pidetyn piispantarkastuksen loppulausunnossa annettiin seurakunnalle kehittämistehtäviä, joiden perusteella kirkkoneuvosto totesi seuraavaa:

-Valittu painopiste #ovetaukikohtaamiseen ohjaa seurakunnan toiminnan suunnittelua ja toteutusta 2021-2023.  Konkreettiset toimenpiteet kirjataan vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan ja niitä arvioidaan toimintakertomuksessa.

-Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden pohdinnan tuloksena laaditaan syyskaudella 2020 Haapajärven seurakunnan suuntaviivat (strategia) vuoteen 2026.  Suuntaviivat pohjautuvat kirkon yhteiseen strategiaan ”Ovet auki”.

-Talouden tasapainottamista jatketaan vuosittain laadittavan talousarvion sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelman avulla.  Talouden tasapainottamistyöryhmä valmistelee ehdotuksia toimenpiteistä.

Kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti Kirkkomaan huonokuntoisilta vaikuttavien puiden kaadoista.  Neuvosto päätti pyytää Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisia tutkimaan puiden kunto ennen niiden mahdollista kaatamista.  Kirkkomaalta kaadetaan vain ne puut, jotka ovat lahovikojen vuoksi vaarassa kaatua vaikkapa myrskyn sattuessa.