Uutislistaukseen

Kuulutus, kirkkovaltuuston kokous 29.9.2020

21.9.2020 10.07

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Seurakuntakodissa 29.9.2020 klo 18.00.  Esityslista löytyy https://www.haapajarvenseurakunta.fi/documents/55329330/71317769/Kirkkovaltuusto+29.9.2020%2C+esityslista.pdf/eaee8436-cb13-1752-0ca9-6f79d21907ee?t=1600672252537

KUULUTUS

 

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 29.9.2020 klo 18.00

Seurakuntakodilla.

 

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.10.2020 – 2.11.2020 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

 

Haapajärvellä 21.9.2020

 

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021

5. Osavuosikatsaus 1.1. – 31.7.2020

6. Muut asiat

7. Kokouksen päätös