Uutislistaukseen

Kuulutus, kirkkovaltuuston kokous 9.6.2020

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Seurakuntakodissa 9.6.  Kokouksen esityslista löytyy tästä linkistä.

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 9.6.2020 klo 18.00

Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.6.2020 – 13.7.2020 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 1.6.2020

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Kirkkoneuvoston ohjesäännön uusiminen
 5. Talouspäällikön toimivaltaan liittyvät hankintarajat
 6. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Taloustyöryhmän nimeäminen
 8. Rovastikunnan diakonia-, lähetys-, kasvatus- ja ystävyysseurakuntatyön toimikuntien sekä lääninrovastin toimintakertomukset 2019
 9. Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus
 10. Haapajärven seurakunnan liittyminen Oulun keskusrekisteriin
 11. Kalajoen rovastikunnan tilinpäätös
 12. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2020
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päätös

2.6.2020 10.14