Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto päätti hakea ympäristödiplomia ja valitsi seurakuntamestarin

Kirkkoneuvosto kokouksessa keskusteltiin ympäristöasioista, veroprosentista ja valittiin uusi seurakuntamestari

Seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia

Haapajärven kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti seurakunnan ympäristösuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristökasvatussuunnitelman ja metsäsuunnitelman täydennyksen.  Ympäristösuunnitelma on pohjana auditoinnille, joka tarvitaan Kirkon ympäristödiplomia varten.  Seurakunta on saanut ympäristödiplomin ensimmäisen kerran jo vuonna 2010, jonka jälkeen se on uusittu yhden kerran.  Kirkon ympäristödiplomin vaatimuksiin kuuluu laaja selvitys ja toimenpideohjelma kierrätyksen järjestämisestä hartauselämään, hautausmaiden ja metsien hoitoon sekä ympäristöystävällisiin pesuaineisiin ja energiansäästöön.  Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntamestariksi Merja Niiranen

Kirkkoneuvosto päätti seurakunnan kahden seurakuntamestarin viran järjestämisestä siten, että avoinna olleeseen seurakuntamestarin virkaan valittiin Merja Niiranen Iisalmesta.  Toinen seurakuntamestarin toimi muutettiin kokoaikaiseksi ja palkkaus muutettiin samantasoiseksi viran kanssa.  Toimessa jatkaa sitä osa-aikaisena hoitanut Marko Svärd.

Veroprosentti entinen

Seurakunnan veroprosentiksi kirkkoneuvosto esittää ensi vuodelle 1,70, joka on sama kuin kuluvana vuonna.  Haapajärven kirkollisveroprosentti oli 1990-luvun alusta lähtien 1,75, kunnes kirkkovaltuusto päätti alentaa sitä kuluvalle vuodelle.  Veroprosentin alentamisesta huolimatta seurakunnan taloustilanne on vakaa, vaikka erityisesti tuntuvasti nousseet korkokustannukset rasittavat taloutta.  Seurakunnalla on Seurakuntakodin peruskorjauksesta johtuvaa lainaa jäljellä hieman alle 1 miljoonaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi myös diakoniatyön johtosäännön, vuoden 2024 koulutussuunnitelman sekä teki uusien sääntöjen mukaisen periaatepäätöksen Yhteisvastuukeräykseen kohdistuvista kuluista.

 

1.11.2023 20.57