Uutislistaukseen

Toiminta elpyi, Haapajärven seurakunnan tilivuosi kääntyi hienoisesti plussalle

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2022 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kokouksessaan 20.3.

Toiminta palasi normaaliksi

Seurakunnan toimintaa vaikeutti vielä alkuvuodesta koronapandemia ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset.  Rajoituksista kuitenkin luovuttiin loppukeväällä ja sen myötä seurakunnan syyskausi oli toiminnan kannalta hyvin vilkasta.  Syyskausi alkoi Haapajärvellä järjestetyillä Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla, joiden otsikoksi oli annettu ValoVirtaa.  Takana olleesta koronakeväästä huolimatta juhlille osallistui runsaasti lähetysväkeä eri puolilta laajaa hiippakuntaa.  Vilkas syyskausi jatkui normaalin viikkotoiminnan elpymisellä sekä runsaalla konserttitarjonnalla.

Syksy toi vaalit

Syksyllä järjestettiin myös seurakuntavaalit, joissa oli tarjolla ehdokkaita neljästä valitsijayhdistyksestä.  Uudet luottamushenkilöt aloittivat työssään vuoden 2023 alusta.       

Tilinpäätös osoitti ylijäämää

Haapajärven kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkovaltuustolle lähetettäväksi seurakunnan tilinpäätöksen, joka osoitti ylijäämää 7 361,13 euroa.  Vuosikate 146 593,91 euroa eli hieman poistoja suurempi.  Seurakunnan taloutta rasittavatkin vielä pitkään poistot sekä 1,35 miljoonan euron lainasta johtuvat lyhennykset ja korkomenot, jotka johtuvat Seurakuntakodin mittavasta remontista.  Kirkollisverokertymä oli n. 25 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.  Mainittakoon, että seurakunta alensi kirkollisveroprosenttia vuodelle 2023.

Seurakunnan toiminnalle ja taloudelle asettaa haasteita myös jäsenistön väheneminen.  Viime vuonna seurakunnan jäsenmäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 147 hengellä paikkakunnalle tappiollisen muuttoliikkeen sekä kirkosta eroamisen vuoksi.  Erityisen voimakkaasti jäsenmäärän vähenemiseen vaikutti kuitenkin syntyvyyden romahtaminen.  Vaikka melkein kaikki haapajärviset lapset kastetaan, kastettiin vuonna 2022 vain 38 lasta, mikä lienee kaikkien aikojen alhaisin luku.  Vastaavasti seurakuntaan kuuluvia kuoli 80, mikä on jäsenmäärään suhteutettuna 1,4 %. 

Muita asioita

Kirkkoneuvosto valitsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi Tuomo Eilolan sekä Markku Leppäsen.  Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Haapajärven kaupungin tarjouksen määräalasta, joka sijaitsee rakennettavan raakapuun kuormausterminaalin välittömässä yhteydessä.  Seurakunta myisi siten kaupungille vajaan 10 hehtaarin maa-alan.  Seurakunta on jo aiemmin vuokrannut samaisen määräalan kaupungille.  Kirkkoneuvosto päätti myös solmia henkilöstön työterveyssopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa 1.6. alkaen.  Lastenohjaajan sijaisuutta hoitamaan nimettiin 31.3.2025 saakka Katja Heikkilä, joka on hoitanut sijaisuutta syksystä 2020 alkaen.

21.3.2023 15.19