Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuston kokouksesta 10.1.2023

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10.1.2023 klo 18.00

Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.1.2023 – 13.2.2023 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 19.12.2022

Kari Tiirola

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

  1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
  3. Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2023–2024
  5. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
  6. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten vaali

toimikaudeksi 2023–2024

  1. Kirkkoneuvoston varajäsenten vaali toimikaudelle 2023–2024
  2. Muut asiat
  3. Kokouksen päätös

Kirkkovaltuuston asialistan löydät kokonaisuudessaan täältä.

19.12.2022 13.31