Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman

Toiminnassa ovet auki

Seurakunnan toiminnassa ovet ovat auki sekä periaatteessa että käytännössä monen koronavuoden jälkeen.  ”Ovet auki” viittaa myös seurakunnan strategiaan, jonka nyt viimeisen kokouksensa pitänyt kirkkovaltuusto on hyväksynyt jo aiemmin.   Ensi vuoden budjetti on tasapainossa.

Elinkustannusten nousu aiheuttaa hätää ja huolta monilla pienituloisilla ja lapsiperheissä.  Sen vuoksi seurakunta jatkaa edelleenkin Ruokapankin tukemista, mutta miettii uusiakin keinoja auttaa sekä diakonityön kautta että yhteistyössä järjestöjen kanssa.  Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat myös näkyvästi esillä siellä, missä ihmiset muutenkin kokoontuvat.  Seurakuntakodin olohuone on maanantaista torstaihin päivisin käytössä vapaasti jokaisen seurakuntalasien olohuoneena, jonne voi kokoontua vapaasti vaikkapa ystäväjoukon kanssa.  

Talous tasapainossa vaikka kaikki kallistuu

Haapajärven kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuodelle talousarvion, jonka loppusumma on 2 441 euroa plussan puolella.  Vuosikate on niinikään 141 862 euroa plussalla.  Budjetti perustuu 1,70 veroprosentille, sillä seurakunta päätti jo aiemmin syksyllä alentaa kirkollisveroprosenttia 1,75:stä.  Aiempi veroprosentti oli ollut käytössä jo 90-luvun alkupuolelta lähtien.

Talousarvion tasapainosta huolimatta seurakunnan taloutta varjostavat ensi vuonna samat huolet kuin yksityisilläkin eli inflaatio, nouseva energian hinta sekä kasvavat korkokulut.  Seurakuntakodin peruskorjauksesta on vielä jäljellä lainaa 1,37 miljoonaa euroa.  Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa vähenemistään lähinnä syntyvyyden voimakkaan vähenemisen ja paikkakunnan negatiivisen muuttoliikkeen vuoksi.  Vaikka kirkkoon liitytäänkin, vähentää kirkosta eroaminen myös jonkin verran seurakunnan jäsenmäärää vuosittain.  Talouden turvana ovat kuitenkin osittain seurakunnan metsävarat, tonttiomaisuus sekä edellisiltä vuosilta kertynyt puskuri, joka on melkein puoli miljoonaa euroa.    

Seurakuntakodin mittavan peruskorjauksen jälkeen seurakunta ei suunnittele lähivuosien aikana suuria investointeja, sillä investoinnit koostuvat lähinnä kiinteistöjen välttämättömistä kunnossapitokorjauksista.  Ensi vuonna paikataan kirkon ja kellotapulin osittain rapautuvaa ulkomaalausta, sillä edellisestä kirkon ulkomaalauksesta on kulunut jo parikymmentä vuotta.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.

13.12.2022 10.29