Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 12.12.2022

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.12.2022 klo 18.00

Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.12.2022 – 16.1.2023 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 30.11.2022

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

  1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
  3. Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Seurakuntavaalien vaalituloksen toteaminen
  5. Kalajoen rovastikunnan yhteisten toimikuntien ja lääninrovastin toimintasuunnitelmat vuodelle 2023
  6. Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston talousarvio vuodelle 2023
  7. Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025
  8. Muut asiat
  9. Kokouksen päätös

Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2023 talousarvioksi löytyy täältä.

30.11.2022 10.08