Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 10.10.2022 klo 17.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.10. – 14.11.2022 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

5. Vuokrasopimuksen uusiminen Haapajärven seurakunta/Tuomo Alatalo ja Elvi Alatalon kuolinpesä

6. Muut asiat

7. Kokouksen päätös

10.10.2022 16.42