Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 2.8.2022

26.7.2022 19.46

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 2.8.2022 klo 18.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.8. – 5.9.2022 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

 

Haapajärvellä 26.7.2022

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Kokouksen sihteerin valinta

5. Seurakuntavaalien vaalilautakunnan varajäsenen valinta

6. Tuulivoimala-alueen maanvuokrasopimus Haapajärven seurakunta/ Infinergies Finland Oy

7. Suositus toimituspalkkioista

8. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022

9. Muut asiat

10. Kokouksen päätös