Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 2.8.2022

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 2.8.2022 klo 18.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.8. – 5.9.2022 klo 9.30–13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

 

Haapajärvellä 26.7.2022

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Kokouksen sihteerin valinta

5. Seurakuntavaalien vaalilautakunnan varajäsenen valinta

6. Tuulivoimala-alueen maanvuokrasopimus Haapajärven seurakunta/ Infinergies Finland Oy

7. Suositus toimituspalkkioista

8. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022

9. Muut asiat

10. Kokouksen päätös

26.7.2022 19.46