Uutislistaukseen

Seurakunnan vuosi pakettiin

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto sai käsiteltäväkseen kuluneen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 22.3.

Toiminnallisesti vuosi sujui jälleen koronan ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten varjossa, mutta rajoitusten välillä hellittäessä, voitiin toimintaa välillä jatkaa melkein normaalisti.  Seurakunta sai valmiiksi pitkään valmistellun uudet toimintalinjat vuoteen 2025.  Uudelle strategialle annettiin nimeksi Ovet auki kohtaamiseen.  Yhdelle A4-arkille mahdutettu värikäs kuva näyttää suuntaa seurakunnan kaikelle toiminnalle.  Syksyllä seurakunta oli osallisena uudessa mittavassa Soipa Haapajärvi-musiikkitapahtumassa.  Historian siivet havisivat, kun väestökirjanpito luovutettiin Oulun aluekeskusrekisterin hoidettavaksi lakimuutoksen myötä.  Seurakunnasta loppui näin 1700-luvulta lähtien ylläpidetty velvoite, joten virkatodistukset hoidetaan nyt Oulusta.

Taloudessa ylijäämää

Haapajärven seurakunnan viime vuoden tulos jäi 144 000 euroa plussan puolelle, saattoi kirkkoneuvosto todeta vuoden 2021 yhteenvetona.  Vuosikate kattoi poistoista yli 200 %, vaikka Seurakuntakodin mittava peruskorjaus on lisännyt poistojen osuutta huomattavasti.  Poistot rasittavat seurakunnan taloutta vielä pitkään, joten talouden ylijäämä antaa hyvän lisän talouden puskureihin tulevien vuosien varalle.  Vaikka väki väheni ja seurakunnan kirkollisveroprosentti on pysynyt samana 90-luvun alkupuolelta lähtien, kasvoivat seurakunnan verotulot vajaa 80 000 euroa.  Tulevaisuudessa taloutta heikentää kuitenkin juuri seurakunnan vähenevä jäsenmäärä.  Vähennys johtuu suurelta soin Haapajärvelle tappiollisesta muuttoliikkeestä ja syntyvyyden vähenemisestä, mutta kirkosta eroamisellakin on oma osuutensa.  Seurakuntatalouden vahvuutena Haapajärvellä on metsäomaisuus sekä vuokrattavat tontit.  Ne ovat yhteistä omaisuutta, jota on hoidettava huolella myös tulevaisuudessa.  Viime vuonna seurakunnan puunmyyntituloa nosti Haapajärvelle rakennettava raakapuun lastausalue, josta osa sijaitsee seurakunnan omistamalla maalla.  Puusto alueelta hakattiin vuoden loppupuolella. 

Lähivuosien mittavien investointien jälkeen elettiin investointipuolella hiljaiseloa, sillä ainoastaan Ronkaalan pappila ulkomaalattiin ja Honkaniemen leirikeskuksen lämmitystä uusittiin.  Lisäksi lasten kirkon,  Samuelin kirkon ympärille rakennettavaan leikkipuistoon valmistui aita talkoovoimin.

Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 2.5.

22.3.2022 19.41