Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit huipentuvat 20.11.

Seurakuntavaalit huipentuvat varsinaisena vaalipäivänä, joka on sunnuntaina 20.11.2022. Tällöin kirkon jäsenet saavat äänestää omissa seurakunnissaan kautta Suomen. Äänestyspaikat avautuvat messun jälkeen klo 11 ja ovat avoinna aina klo 20 asti. Seurakuntavaaleissa äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä.  Haapajärvellä voi äänestää Kristuksen kirkastumisen kirkossa.

Vaalikone Linkki avautuu uudessa välilehdessäauttaa ehdokkaan valinnassa. Vaalikoneeseen on vastannut 56 prosenttia ehdokkaista. Kaikki ehdokkaatLinkki avautuu uudessa välilehdessä löytyvät seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Vaaleissa on mukana 14 300 ehdokasta.

Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä tekevät päätöksiä ja linjauksia tulevaisuuden kirkosta. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen liittyvistä keskeisistä asioista, kuten kirkollisveroprosentista, monista työntekijävalinnoista, seurakunnan tilojen käytöstä sekä seurakunnissa tarjottavien palveluiden painotuksista. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.

Äänestyspaikoilla järjestetään perinteinen vaalikeräysLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jonka tuotto ohjataan konfliktien ja kriisien uhrien tukemiseen kansainvälisesti ja Suomessa.

Yhdet vai kahdet vaalit? 

Seurakuntayhtymissä osa ehdokkaista on ehdolla kahdessa vaalissa, sillä niissä valitaan luottamushenkilöt sekä yhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon.

Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. 

Vaaleilla valitaan 354 seurakuntaan yhteensä lähes 8000 uutta luottamushenkilöä. Sopuvaalit järjestetään nyt 44 seurakunnassa. Luottamushenkilöt valitaan kaudelle 2023−2026. 

Vaalitulosten viestintä

Kirkon viestintä tiedottaa alustavasta valtakunnallisesta äänestysprosentista vaali-iltana noin klo 22. Tulokset päivittyvät seurakuntavaalien verkkosivustollaLinkki avautuu uudessa välilehdessä sitä mukaa, kun seurakunnat julkaisevat tuloksiaan vaalien laskentajärjestelmässä.  Haapajärven seurakunnan vaalituloksesta kerrotaan sekä seurakunnan verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa, lähinnä seurakunnan Facebook-sivulla.

Alustavia, koko maata käsittäviä tilastotietoja läpipäässeiden ikä- ja sukupuolijakaumasta ja uusien luottamushenkilöiden määrästä pyritään tiedottamaan loppuillan aikana. Maanantaina 21.11. kerrotaan yksityiskohtaisempaa tulostietoa. 

Seurakuntien vaalilautakunnat vahvistavat seurakuntakohtaiset tulokset viimeistään keskiviikkona 23.11.

18.11.2022 09.26